Tjej ler i klassrum.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor om att studera på folkhögskola och här har vi samlat de vanligaste.

Hittar du inte svar på dina frågor här, så är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Frågor om ansökan

 • Hur söker jag till folkhögskola?

  Du ansöker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Kontakta skolan för att ta reda på hur du ska göra och vad ansökan ska innehålla. Söker du kurser på flera folkhögskolor måste du skicka en ansökan till varje skola. Varje folkhögskola ansvarar för sin egen för antagning, det finns alltså ingen gemensam antagningsenhet.

  Här på folkhögskola.nu hittar du till kursens ansökningsformulär genom att klicka på knappen "Ansök här". Knappen finns på den aktuella kursens egen sida på denna webbplats om ansökan är öppen.

  Står det istället ”Ansökan stängd” kan du kontakta skolan direkt för mer information.

  Läs mer om ansökan här »

 • När är sista datum att söka till folkhögskola?

  De olika folkhögskolorna har olika ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum. Här på folkhögskola.nu står det oftast angivet vid varje kurs när sista ansökningsdatum är och när kursen startar. 

  Varje folkhögskola ansvarar också för sin egen för antagning och du ansöker direkt till varje folkhögskola.

  Läs mer om ansökan här »

 • Finns det platser kvar på någon kurs?

  Även om terminen har börjat kan det finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till den aktuella skolan och fråga.

  På sidan Sök kurser kan du leta efter kurser och filtrera efter dina behov. Du kan filtrera och välja att enbart visa kurser med Lediga platser.

  Vill du ha hjälp med att hitta en kurs eller en folkhögskola som passar dig är du välkommen att kontakta oss på tel 08-796 00 50, e-post info@folkhogskola.nu.

 • Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

  Det beror på vilken folkhögskola du vill söka till. Varje skola bestämmer själv sina kriterier för sökande. Sök på den kursen du vill gå här på folkhögskola.nu för att hitta mer information om hur du går till väga för att söka just den kursen. 

  Ofta vill folkhögskolorna ha dina betyg och intyg från tidigare studier och/eller arbete. Många vill även ha ett ett personbevis. Det är också vanligt att de vill att du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid på folkhögskolan. Skolor mer mer kreativa kurser frågar även ofta om arbetsprov vid ansökan.

  Många skolor intervjuar de sökande, antingen på plats eller över telefon. Detta är ett tillfälle för dig att få mer information om skolan och kursen. Så passa på att ställa alla frågor du har under detta tillfälle.

  Läs mer om ansökan här »

Frågor om utbildningsformen folkhögskola

 • Vad kostar det att gå på folkhögskola?

  Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får du som deltagare betala för exempelvis kurslitteratur, studiematerial, studieresor och lunch.

  Du som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende bland annat på rumsstandard och antal måltider. Som riktvärde anges cirka 4 500 kronor/månad för internatboende.

  Det är viktigt att folkhögskolan informerar om alla obligatoriska kostnader som tillkommer.

  Läs mer på avdelningen Kostnader på folkhögskola.

 • Kan jag söka studiemedel (CSN) för att gå på folkhögskola?

  Ja, när du studerar en lång kurs på folkhögskola har du möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge du får studiestöd beror på flera olika saker.

  Läs mer på avdelningen Studiestöd (CSN).

  Till CSN:s snabbguide om studiemedel.

 • Får jag betyg på folkhögskolan?

  Nej. Folkhögskolor ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget system. Du som studerar på Allmän kurs (behörighetsgivande kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

  Läs mer på avdelningen Studieomdöme och behörighetsintyg.

 • Kan folkhögskolan ta emot mig som är under 18 år?

  Folkhögskolorna får inget statsbidrag för studerande på långa kurser förrän det år de fyller 18 år.

  Skolan kan dock välja att finansiera platsen på annat sätt. Folkhögskolorna bestämmer själva om de vill ta in en deltagare under 18 år trots att de inte får statsbidrag för det.

  Är du under 18 år och vill gå på folkhögskola är det alltid bäst att ta kontakt direkt med den aktuella folkhögskolan.

  Läs mer under Åldersgränser på folkhögskola.

Frågor om behörigheter

 • Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?

  Hur många år du behöver studera på Allmän kurs, folkhögskolans behörighetsgivande kurs, beror på dina tidigare studier och arbete.

  Det finns fyra alternativ:

  1) 3 år på folkhögskola 
  2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

  Dessutom måste du ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan. Dessa kurser kan du studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

  Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser du behöver ha för att tillgodoräkna dig tidigare gymnasiestudier avgörs av den folkhögskola som du söker till.

  Läs mer om behörigheter här.

 • Kan jag komplettera mitt enda IG/F från gymnasiet på folkhögskolan för att sedan söka in till högskolan?

  Folkhögskolan sätter inga betyg i enstaka kurser. Du kan alltså inte få ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola. Det går därmed inte bli grundläggande behörig enligt gymnasieskolans modell genom att studera på folkhögskola.

  Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får alltså inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

  Det är oftast bara på distans du kan läsa enstaka ämnen, den vanligaste formen på folkhögskola är att läsa ett paket av kurser och teman.

  Är du inte grundläggande behörig och vill bli det enligt folkhögskolans modell måste du studera minst ett helt år på heltid på Allmän kurs, folkhögskolans behörighetsgivande kurs. Det är den kortaste tiden. Ett år räcker under förutsättning att du har med dig minst 1600 godkända gymnasiepoäng sedan tidigare.

  Läs mer på avdelningen Behörigheter.

 • Jag gick aldrig klart gymnasiet och hade många IG/F. Hur länge måste jag plugga? Kan jag läsa på kvällen eller på distans?

  Du kan komplettera oavslutade gymnasiestudier genom att studera på Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs. Folkhögskolan är ett alternativ till komvux och fungerar som en annan utbildningsform, som gör saker på ett lite annorlunda sätt.

  Folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämneskurser och har inga gymnasiepoäng eller centrala kursplaner. Men du kan gå på folkhögskola och få samma behörigheter till högskolan eller yrkeshögskolan som du kan få på gymnasiet. Istället för betyg får ges ett sammanfattande studieomdöme.

  Läs mer på avdelningen Behörigheter.

  Om du har arbetat i några år kommer det nog att räcka med att du studerar två år på Allmän kurs. Det kan också bero på hur många år du gått på gymnasieskola tidigare eller hur många godkända gymnasiepoäng du har. Har du studerat 1 år eller har cirka 800 godkända gymnasiepoäng så studerar du två år på folkhögskola. Har du 2 års studier eller cirka 1 600 gymnasiepoäng kan det räcka med 1 år på folkhögskola. Men det är den folkhögskola som du går på som gör den bedömningen. Så kontakta den folkhögskola som intresserar dig och fråga hur en studieplanering fram till grundläggande behörighet skulle kunna se ut för just dig. Skicka gärna in dina betyg och arbetsintyg till dem så de har allt underlag för att kunna göra en studieplanering för dig.

  De flesta allmänna kurser är heltidskurser på dagtid. Några erbjuder Allmän kurs på distans så att du kan välja mer fritt när du studerar. En del av dessa har några fysiska träffar per termin på skolan, andra kan vara helt på distans.

  Sök kurser här.

 • Jag vill läsa upp mina betyg. Kan jag göra det på folkhögskola?

  Om du redan har ett godkänt betyg i ett ämne så kan du inte ändra eller höja det. Folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämnen. Studier vid en folkhögskola kan däremot ge dig särskilda behörigheter i ämnen som du inte är godkänd i eller inte har läst. Folkhögskolan intygar då att du har "kunskaper motsvarande godkänd nivå" i just det ämnet.

  Om du redan har en examen eller slutbetyg från gymnasiet kan du alltså inte påverka ditt medelbetyg genom studier på folkhögskola, men du kan styrka en särskild behörighet i enstaka ämneskurser. Om du går på folkhögskola 1 år och läser Allmän kurs kan du uppnå grundläggande behörighet via folkhögskolan och söka genom folkhögskolekvoten vid urvalet till högskolan. Det är en särskild urvalsgrupp, där du söker med det studieomdöme du kan få efter 1 års studier på Allmän kurs.

  Du bör dock vara medveten om att du inte prioriteras vid antagningen till folkhögskolans allmänna kurs om du redan har ett fullständigt betyg. Vissa skolor tar inte in personer som redan har grundläggande behörighet till högskolan.

  Fattas det flera av de särskilda behörigheter som krävs just till det program du vill läsa vidare inom så kan det ändå vara värt att söka. Du har då en bra anledning att läsa Allmän kurs trots att du kanske redan har den grundläggande behörigheten.

  Mer om grundläggande behörighet.

  Folkhögskolans urvalsgrupp.

Frågor om kurser

Frågor om internatboende

Frågor om utländska kursdeltagare