Vilka olika typer av kurser finns det inom folkhögskolan?

De olika kurstyperna på folkhögskolan är:

  •  Allmän kurs / Behörighetsgivande kurs
  • Profilkurs / Särskild kurs
  • Yrkesutbildning
  • Distanskurs
  • Sommarkurs / kort kurs

Det finns även andra typer av utbildningar (till exempel SFI, Etableringskurs, SMF) som ges på folkhögskolor, men inte visas här på folkhögskola.nu. 

Läs mer om de olika kurstyperna här.