Vilka olika typer av kurser finns det inom folkhögskolan?

De olika kurstyperna på folkhögskolan är:

  • allmän kurs (behörighetsgivande kurs)
  • profilkurs (särskild kurs)
  • yrkesutbildning.

De olika kurstyperna finns också som distanskurser med och utan obligatoriska träffar.

Profilkurserna finns även som kortkurser. Det vanligaste är att de ges på sommaren och kallas för sommarkurser.

Det finns även andra typer av utbildningar (till exempel SFI, Etableringskurs, SMF) som ges på folkhögskolor, men inte visas här på folkhögskola.nu.

Läs mer om de olika kurstyperna