Vilka olika typer av kurser finns det inom folkhögskolan?

De olika kurstyperna på folkhögskolan är:

  •  Allmän kurs / Behörighetsgivande kurs
  • Profilkurs / Särskild kurs
  • Yrkesutbildning
  • Distanskurs
  • Sommarkurs / kort kurs

Det finns även andra typer av utbildningar (till exempel SFI) som ges på folkhögskolor, men inte visas här på folkhögskola.nu. 

Läs mer om de olika kurstyperna här.