Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?

Hur många år man behöver studera på folkhögskolans behörighetsgivande kurs - Allmän kurs - för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:

1) 3 år på folkhögskola 
2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan - dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

Läs mer om behörigheter här.