En hand skriver på ett papper.

Utländska kursdeltagare på folkhögskola

Svenska folkhögskolor har möjlighet att ta emot kursdeltagare från andra länder. All undervisning är avgiftsfri även för utländska kursdeltagare, men du bör kunna svenska.

Information in English:

Basfakta

Undervisningen är avgiftsfri även för dig från ett annat land

Det kostar inget att studera på folkhögskola oavsett vilket land du kommer från. Dock kan du behöva betala för mat, boende, studiematerial med mera – precis som alla andra kursdeltagare.

Du måste ha baskunskaper i svenska för att studera på folkhögskola

I stort sett all undervisning på folkhögskolan sker på svenska, därför måste du kunna en del svenska redan för att ha möjlighet att hänga med i kursen. Många folkhögskolor är intresserade av det kulturutbyte som utländska studerande bidrar till. Tveka därför inte att kontakta den folkhögskola som du vill gå på även om du känner dig osäker på hur mycket svenska du kan.

Invandrarkurser

Folkhögskolans kurser i svenska kallas ofta för invandrarkurser. Dessa kurser är främst till för dig som invandrat till Sverige. För att bli antagen krävs nästan alltid att du har deltagit i den svenskundervisning som kommunen anordnar, SFI, Svenska för invandrare, eller har motsvarande kunskaper i svenska.

Migrationsverket har olika krav beroende på varifrån du kommer

Om du är från ett annat land och vill studera på folkhögskola i Sverige måste du uppfylla de krav som Migrationsverket ställer. Dessa krav är olika beroende på om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land. 

Om du är från ett EU/EES-land och vill studera på folkhögskola

Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att ansöka om uppehållstillstånd eller visum. Det räcker med att folkbokföra sig hos Skatteverket. Om du är osäker på om du är från ett EU/EES-land eller inte, kan du titta i listan nedan.

Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

EU/EES-länder

Följande länder är EU/EES-länder (inklusive Schweiz, som har ett eget avtal) och omfattas av den fria rörligheten som gäller inom EU. Alla länder som inte finns med på denna lista är alltså "icke-EU/EES-länder".

Belgien Litauen Sverige
Bulgarien Luxemburg Tjeckien
Cypern Malta Tyskland
Danmark Nederländerna Ungern
Estland Polen Österrike
Finland Portugal EES-avtal:
Frankrike Rumänien  Island
Grekland Slovakien  Lichtenstein
Irland Slovenien Norge
Italien Spanien Eget avtal:
Lettland Storbritannien Schweiz

 

Isländska deltagare

Deltagare från Island kan söka stipendium genom Föreningen Norden. Ansökningsformulär och mer information hittar du på föreningens webbplats.

Danska deltagare

Deltagare från Danmark som vill läsa på en folkhögskola i Sverige kan söka Nordisk Højskolestipendium. Stipendiet administreras av Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Medborgare i Schweiz

Är du medborgare i Schweiz ska du ansöka om uppehållstillstånd.

MER INFORMATION:

Om du är från ett icke EU/EES-land och vill:

  • studera på folkhögskola kortare tid än tre månader


    Du som är från ett icke EU/EES-land och vill studera på folkhögskola kortare tid än tre månader, till exempel på en sommarkurs, behöver inget uppehållstillstånd. Däremot måste medborgare i vissa länder ansöka om visum (max 90 dagars vistelse).
  • studera på folkhögskola längre tid än tre månader


    Du som vill studera på folkhögskola i Sverige längre tid än tre månader (mer än 90 dagar) och är från ett icke EU/EES-land, måste ha ett uppehållstillstånd för studier. Uppehållstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige, därför är det viktigt att du ansöker i god tid hos Migrationsverket.

    Du kan ansöka online via Migrationsverkets webbansökan. Innan du påbörjar din ansökan om uppehållstillstånd är det viktigt att du läser igenom den information om kraven för tillstånd som finns på Migrationsverkets webbplats (in English)

Om du är asylsökande och vill gå på folkhögskola

En folkhögskola får statsbidrag för deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige. Även tillfälliga uppehållstillstånd gäller. Folkhögskolan kan dessutom få statsbidrag för en mindre andel asylsökande med LMA-kort. Dessutom finns kurser speciellt för dig som är asylsökande och vill lära dig svenska, dessa kallas Svenska från dag ett

MER INFORMATION: