Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Själva undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Däremot kan du behöva betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor och lunch.

Du som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende bland annat på rumsstandard och antal måltider. Som riktvärde anges cirka 4 500 kronor per månad för internatboende.

Folkhögskolan är skyldig att informera dig om alla eventuella obligatoriska kostnader.

Läs mer på avdelningen Kostnader på folkhögskola.