Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

Vilka intyg och dokument som du behöver skicka in beror på vilken kurs och vilken folkhögskola du söker till.

Det är vanligt att folkhögskolorna vill se dina betyg och intyg från tidigare studier och/eller arbete. Många vill även ha ett personbevis. Det är också vanligt att de vill att du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid på folkhögskolan. Skolor med kreativa kurser frågar även ofta om arbetsprov vid ansökan.

Läs mer om ansökan