Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

Ofta vill folkhögskolorna ha betyg och intyg från skolor och arbete, samt ett personbevis. De vill nästan alltid ha ett personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid på folkhögskolan. Det är även vanligt att skolorna ber om arbetsprov vid ansökan till de mer kreativa kurserna.

Många skolor intervjuar de sökande – antingen på plats eller i telefon. Detta är ett tillfälle för dig att få fördjupad information om skolan och kursen – så passa på att ställa alla de frågor som du har om kursen. Varje skola beslutar självständigt om sina urvalskriterier.

Läs mer om ansökan här »