Varför står det "Eftergymnasial nivå (B1)" vid vissa kurser?

Dessa kurser är yrkesutbildningar på en eftergymnasial nivå. Det betyder att det studiemedel man använder för detta är från det antal högskoleterminer man har rätt till. De flesta andra kurser är på gymnasienivå.