Hur tillgänglig är folkhögskolan för mig med funktionsnedsättning?

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för studerande med olika funktionsnedsättningar. På flera folkhögskolor finns det även speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

På varje skolas sida här på folkhögskola.nu kan du hitta information om tillgängligheten på den specifika skolan.

När du söker kurser kan du filtrera på olika funktionsnedsättningar för att hitta anpassade kurser.

Läs mer om anpassad undervisning och att hitta anpassade kurser på avdelningen Funktionsnedsättning »