Vad gäller för asylsökande eller personer med tillfälliga uppehållstillstånd?

En folkhögskola får statsbidrag för deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige. Även tillfälliga uppehållstillstånd gäller.

Folkhögskolan kan dessutom få statsbidrag för en mindre andel asylsökande med LMA-kort. Dessutom finns kurser speciellt för dig som är asylsökande och vill lära dig svenska, dessa kallas Svenska från dag ett.

Läs mer om kursdeltagare från icke EU/EES-land här »