Finns det någon möjlighet för en person som är papperslös att studera vid någon folkhögskola?

En enskild folkhögskola kan själva bestämma om de vill ta emot en studerande som de inte kan få statsbidrag för. Skolan (eller huvudmannen/ägaren) får då själva stå för kostnaden.

Eftersom detta i så fall sköts av den enskilda skolan kan vi tyvärr inte svara på om det finns någon folkhögskola som tar emot papperslösa.

Läs mer om kursdeltagare från icke EU/EES-land här »