Finns det någon möjlighet för en person som är papperslös att studera vid någon folkhögskola?

Folkhögskolan får inte statsbidrag för en person som är papperslös. Dock kan en enskild folkhögskola välja att emot en papperslös studerande som de inte kan få statsbidrag för, och själva stå för kostnaden.

Eftersom detta är ett val som görs av den enskilda skolan kan vi inte svara på om det finns någon folkhögskola som tar emot papperslösa. 

Läs mer om kursdeltagare från icke EU/EES-land »