Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Studieomdöme och behörighetsintyg. Bild på kvinnor i samtal

Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme.

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg - höja betygsmedelvärdet från gymnasiet - genom att studera på folkhögskola.

Studieomdömet du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt, använder du när du söker högskolan.  

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder en sjugradig skala

4    - Utmärkt studieförmåga
3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3    - Mycket god studieförmåga
2,5 - God - Mycket god studieförmåga
2    - God studieförmåga
1,5 - Mindre god - God studieförmåga
1    - Mindre god studieförmåga

För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7 (plus/minus 5%). Läs mer om detta i Folkbildningsrådets Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen (pdf). 

Äldre studerande med en fyrgradig skala och de med sjugradig skala (infördes 2014) söker genom samma urvalsgrupp till högskolan.

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg - höja betygsmedelvärdet från gymnasiet - genom att studera på folkhögskola.

Varje enskild folkhögskola utfärdar och arkiverar intygen

Har du tappat bort eller vill ha en kopia på ditt intyg, kontakta den skola där du studerat.

Du skickar själv in ditt behörighetsintyg

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa.

Komplettera med högskoleprovet

Komplettera studieomdömet från folkhögskolan med att också göra högskoleprovet. Läs mer och anmäl dig på studera.nu »


Dela

Senast uppdaterad: 2015-08-18

Kommentarer
 • Hej!

  Jag undrar om folkhögskolorna alltid har haft omdömesvitsord, om inte när infördes det och varför?
  Om inte, var kan jag i sådana fall hitta denna information?

  22 november 2016 Inlagd av Claire

 • Hej Paul!
  På folkhögskola finns inte poäng och betyg som på gymnasiet/komvux, eftersom folkhögskola är en annan skolform. Behörigheter som du läser in på folkhögskola kan inte påverka meritvärdet på ditt betyg från gymnasiet/komvux eller ge meritpoäng.
  Men till exempel Eng C och Ma C från folkhögskola ger dig särskild behörighet i
  dessa ämnen.

  28 april 2016 Inlagd av Eva på Folkhögskola.nu

 • Hej!
  Jag har 2200 godkända poäng från gymnasiet och har läst 100 poäng till på komvux för att få minst 2250 godkända poäng och därmed bli behörig att läsa på högskola. Har även läst ett år på folkhögskola och läst några ämnen jag behövde för att komma in på den utbildningen jag vill. Så om jag tex läst engelska c och matte c på folkhögskola kan jag då tillgodoräkna de betygen då?

  26 april 2016 Inlagd av Paul

Fler kommentarer

Skriv en kommentar till "Studieomdöme och behörighetsintyg"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *