Tre personer sitter och diskuterar.

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är en utbildning på folkhögskola som ger nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en förståelse för det svenska samhället.

Utbildningen är en särskild satsning från den svenska regeringen. På folkhögskola finns utbildningen sedan 2016. 

Ett viktigt syfte med satsningen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Vad innehåller kursen?

Utbildningen ska innehålla språkträning och samhällsinformation för att underlätta etableringen i det svenska samhället. Deltagarna får så mycket som möjligt vara med och utforma verksamheten som anpassas efter deras förutsättningar.

Vem kan gå kursen?

Verksamheten finns på både folkhögskolor och studieförbund och vänder sig till två grupper av deltagare:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende
  • personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Hur gör jag?

Kontakta närmsta folkhögskola och fråga om de har Svenska från dag ett. Folkhögskolorna har själva hand om rekryteringen av deltagare och bestämmer också hur och var utbildningen ska anordnas. 

OBS: Dessa kurser är inte sökbara på denna webbplats. Men på folkhögskolornas egna informationssidor här på folkhögskola.nu kan de ange om de erbjuder kursen.

MER INFORMATION: