Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Utbildning i svenska för invandrare (sfi). Bild på kursdeltagare på folkhögskola.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är inte en folkhögskolekurs utan är en del av vuxenutbildningen. Det är därför kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet för att studera på sfi.

Den som har rätt till att gå kursen ska kunna välja att studera sfi på folkhögskola. Folkhögskolan måste då ha betygsrätt. Bestämmelserna finns i Skollagen kap 24 (11-15 §§). 

Betygsrätt ansöker folkhogskolan om hos Skolinspektionen.

OBS: Utbildningarna i svenska för invandrare (sfi) är inte sökbara på denna webbplats. Kontakta din hemkommun för mer information.

Folkhögskolekurser för invandrare

Många folkhögskolor har folkhögskolekurser med innehåll som liknar sfi, bland annat många Invandarkurser/Kurser för nya svenskar. Många av dessa fungerar som fortsättningskurser efter man har gått Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).


Dela

Senast uppdaterad: 2016-07-01