Person drar i ett rep.

Yrkeshögskoleutbildning på folkhögskola

En del folkhögskolor anordnar utbildningar som ges av Yrkeshögskolan. Folkhögskolan har även egna yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Yrkeshögskoleutbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se.

Regelverk kring yrkeshögskoleutbildningar hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan, www.myh.se.

Yrkesutbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor har eftergymnasiala yrkesutbildningar som på många sätt påminner om yrkeshögskoleutbildningar.

Dessa hittar du här »