omfhsk_yrkeshögskoleutb.jpg

Yrkeshögskoleutbildning på folkhögskola

En del folkhögskolor anordnar också yrkeshögskoleutbildningar som ligger under Yrkeshögskolan.

Dessa utbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se.

Regelverk kring yrkeshögskoleutbildningar hittar du på Myndigheten för yrkeshögskolan, www.myh.se.

Yrkesutbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor har folkhögskolekurser, så kallade eftergymnasiala yrkesutbildningar, som på många sätt påminner om yrkeshögskoleutbildningar.
Dessa hittar du här »