Andra bidrag för dig som studerar på folkhögskola

Det finns även några ytterligare bidrag som inte administreras via CSN, utan via andra myndigheter. Här kan du läsa lite mer om dem samt om studentrabatter.

Det går att få stöd för kortare utbildningar i form av korttidsbidraget. Det handläggs av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De beviljar stöd till studerande med funktionsnedsättning. Mer information hittar du på www.spsm.se »

Sjuk- och aktivitetsersättning

Studiemedel får inte lämnas för samma tid som sjuk-, aktivitets- rehabiliterings- eller utvecklingsersättning utgår. Kontakta Försäkringskassans Servicetelefon 020-524 524 eller www.forsakringskassan.se för mer information.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning är pengar från Försäkringskassan till den som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Du kan få aktivitetsersättning om du är 19-29 år och har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet.

På folkhögskola innebär det att du kan studera med aktivitetsersättning tills du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier eller behörighet för yrkeshögskolestudier.


Här kan du läsa mer om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid. På folkhögskola är det studier på Allmän kurs som kan ge rätt till studiestartsstöd.

För dig som är arbetslös – läs mer om studiestartsstöd på CSN:s webbplats »

Studentrabatter på folkhögskola

Om du läser på folkhögskola så kan du få rabattkort från Studentkortet och/eller Mecenat. På vissa folkhögskolor så skickar skolan in informationen åt dig, och ibland behöver du ansöka själv via www.studentkortet.se samt www.mecenat.se.

Mer information: