Jag gick aldrig klart gymnasiet och hade många IG/F. Hur länge måste jag plugga? Kan jag läsa på kvällen eller på distans?

Du som missat hela eller delar av gymnasiet kan gå på folkhögskolans Allmän kurs. Folkhögskolan är ett alternativ till komvux och är en annan utbildningsform, där studierna fungerar på ett annat sätt än på gymnasiet.

Folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämneskurser, har inga centrala kursplaner eller ger gymnasiepoäng. Men du kan gå på folkhögskola och få samma behörigheter till högskolan eller yrkeshögskolan som du kan få på gymnasiet. Istället för betyg får ges ett sammanfattande studieomdöme.

Läs mer på avdelningen Behörigheter.

Om du har arbetat i några år kommer det nog att räcka med att du studerar två år på Allmän kurs. Det kan också bero på hur många år du gått på gymnasieskola tidigare eller hur många godkända gymnasiepoäng du har.

Har du studerat ett år eller har cirka 800 godkända gymnasiepoäng så studerar du två år på folkhögskola. Har du två års studier eller cirka 1 600 gymnasiepoäng kan det räcka med ett år på folkhögskola.

Men det är den folkhögskola som du går på som gör den bedömningen. Så kontakta den folkhögskola som intresserar dig och fråga hur en studieplanering fram till grundläggande behörighet skulle kunna se ut för just dig. Skicka gärna in dina betyg och arbetsintyg till dem så de har allt underlag för att kunna göra en studieplanering för dig.

De flesta allmänna kurser är heltidskurser på dagtid. Några erbjuder Allmän kurs på distans så att du kan välja mer fritt när du studerar. En del av dessa har några fysiska träffar per termin på skolan, andra kan vara helt på distans.

Hitta en Allmän kurs här.