Jag vill läsa upp mina betyg. Kan jag göra det på folkhögskola?

Om du redan har ett godkänt betyg i ett ämne så kan du inte ändra eller höja det. Folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämnen. Studier vid en folkhögskola kan däremot ge dig särskilda behörigheter i ämnen som du inte är godkänd i eller inte har läst. Folkhögskolan intygar då att du har "kunskaper motsvarande godkänd nivå" i just det ämnet.

Om du redan har en examen eller slutbetyg från gymnasiet kan du alltså inte påverka ditt meritvärde genom studier på folkhögskola, men du kan styrka en särskild behörighet i enstaka ämneskurser. Om du går på folkhögskola ett år och läser Allmän kurs kan du uppnå grundläggande behörighet via folkhögskolan och söka genom folkhögskolekvoten vid urvalet till högskolan. Det är en särskild urvalsgrupp, där du söker med det studieomdöme du kan få efter ett års studier på Allmän kurs.

Du bör dock vara medveten om att du inte prioriteras vid antagningen till folkhögskolans allmänna kurs om du redan har ett fullständigt betyg.

Fattas det flera av de särskilda behörigheter som krävs just till det program du vill läsa vidare inom så kan det ändå vara värt att söka. Du har då en bra anledning att läsa Allmän kurs trots att du kanske redan har den grundläggande behörigheten.

Mer om grundläggande behörighet.

Folkhögskolans urvalsgrupp.