Två personer diskuterar.

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar.

Kursen finns enbart på folkhögskolor och deltagarna studerar på heltid under sex månader. Etableringskurs på folkhögskola har funnits sedan 2014. 

Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Vem kan gå kursen?

Målgrupp för Etableringskurs är personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.  Personer med kort tidigare utbildning prioriteras för att få gå kursen.

Vad innehåller kursen?


Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för tidigare erfarenheter. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Deltagare som gått kursen ska:

– Få ett kompetensintyg som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.

– Genom studie- och yrkesvägledning få en plan för hur de kan gå till väga för att få ett arbete efter kursen. Folkhögskolan överlämnar planen till den arbetsförmedling som anmält personen till utbildningen.

Hur gör jag?

Etableringskurs på folkhögskola finns till för personer som är nyanlända till Sverige. Personen måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsprogrammet eller har en etableringsplan. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

OBS: Dessa kurser är inte sökbara på denna webbplats. Men på folkhögskolornas egna informationssidor här på folkhögskola.nu kan de ange om de erbjuder kursen.

Mer information: