Studiestöd på folkhögskola - för dig över 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel från CSN för att studera på en utbildning på folkhögskola.

Studiemedel består av två delar:

  • studiebidrag (som du får) 
  • studielån (som du måste betala tillbaka)

Studiemedelsbeloppet beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier både på heltid (100 procent) och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Du kan även söka studiemedel för distansstudier.

Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Du kan dock inte få studiemedel för kortare tid än tre veckor.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel för de eftergymnasiala utbildningarna på folkhögskola. 

Omställningsstudiestöd

Det nya omställnings­­studiestödet från CSN är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. För att kunna söka omställningsstudiestödet ska du:

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att hen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om Omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats »

Vanliga frågor – svar hos CSN


Vilka belopp är studiemedlet på?

Läs mer på CSN:s webbplats »

Hur länge kan jag få studiemedel?

Läs mer på CSN:s webbplats »

Jag är studerande och har barn, kan jag få något extra bidrag?

Läs mer på CSN:s webbplats »

Hur fungerar omställningsstudiestödet?

Läs mer på CSN:s webbplats »

Mer information: