En hand skriver på ett papper.

Utländska kursdeltagare på folkhögskola

Svenska folkhögskolor har möjlighet att ta emot kursdeltagare från andra länder. Men kraven ser olika ut beroende på exempelvis vilket land du kommer ifrån.

 Information in English and other languages

Då behöver du inget uppehållstillstånd

Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att ansöka om uppehållstillstånd eller visum. Det räcker med att du folkbokför dig hos Skatteverket.

Vilka länder är EU/EES-länder?

Du behöver inte heller uppehållstillstånd om följande stämmer in på dig:

 • Du är inte från ett EU/EES-land.
 • Du vill studera på folkhögskola kortare tid än tre månader, till exempel på en sommarkurs.

Däremot måste medborgare i vissa länder ansöka om visum (max 90 dagars vistelse).

Vissa platser för asylsökande

Folkhögskolor har kurser som riktar sig speciellt till dig som är asylsökande och vill lära dig svenska. Kurserna kallas för Svenska från dag ett.

Folkhögskolor tar också emot ett fåtal asylsökande med LMA-kort till sina längre kurser.

Då behöver du uppehållstillstånd

Du behöver uppehållstillstånd för studier om följande stämmer in på dig:

 • Du är inte från ett EU/EES-land.
 • Du vill studera på folkhögskola längre tid än tre månader (mer än 90 dagar).

Uppehållstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige. Därför är det viktigt att du ansöker i god tid hos Migrationsverket.

Vilka länder är EU/EES-länder?

Även tillfälliga uppehållstillstånd gäller, till exempel för dig som är från Ukraina och har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ansök om uppehållstillstånd

Du kan ansöka om uppehållstillstånd via Migrationsverkets webbansökan. Läs först om kraven för tillstånd som finns på Migrationsverkets webbplats (in English) (öppnas i ny flik).

Tips till dig som är från Island eller Danmark

Deltagare från Island kan söka stipendium genom Föreningen Norden. Ansökningsformulär och mer information hittar du på föreningens webbplats.

Deltagare från Danmark som vill läsa på en folkhögskola i Sverige kan söka Nordisk Højskolestipendium. Stipendiet administreras av Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Vilka länder är EU/EES-länder?

Följande länder är EU/EES-länder.

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.