Behörighet till högskola och yrkeshögskola genom distansstudier

Du kan studera på folkhögskola på distans för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Allmän kurs på distans

Om du studerar Allmän kurs på distans, på heltid eller på deltid, får du behörighet på samma vis som om du studerar på plats på folkhögskolan. Se sidan om Grundläggande behörighet till högskola.

Här hittar du allmänna kurser på distans »

Enstaka ämnen på distans

Om du studerar enstaka ämneskurser på distans, på en folkhögskola eller på flera folkhögskolor, är det några frågor du behöver tänka igenom.

1. Ska du söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp?

Om du ska söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp så måste du uppfylla både omfattningskravet och innehållskravet. Du kan läsa mer om de kraven under rubriken Grundläggande behörighet till högskola (länk i stycket ovan). Prata med folkhögskolan så får du hjälp att planera dina studier så att du uppfyller alla kraven. Ibland måste flera folkhögskolor samarbeta kring behörighetsgivningen. Då ska du prata med den skola där du studerar flest ämnen, eller där du kommer att studera under längst tid.

2. Ska du söka till högskolan genom urvalsgrupperna för gymnasieskolan och komvux?

Om du ska söka till högskolan genom urvalsgrupperna för gymnasieskolan eller komvux, får du din grundläggande behörighet om:

  • du har en högskoleförberedande examen
  • du har ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoäng varav minst 2 250 är godkända samt är godkänd i svenska A, svenska B, engelska A och matte A.

Om du har en examen eller ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoöng varav 2 250 är godkända, som krävs för den grundläggande behörigheten från gymnasieskolan eller komvux, kan du studera enstaka ämneskurser på folkhögskolan för att få särskild behörighet.

Du kan inte studera enstaka ämneskurser på folkhögskola för att få en examen eller ett slutbetyg enligt gymnasieskolans modell eller för att höja ditt medelbetyg.

Om du har studerat på folkhögskolan får du ett intyg på att du har vissa kunskaper. Om du slutar folkhögskolan utan fullständig behörighet och vill fortsätta dina studier på komvux behöver du omvandla intyget till ett betyg. Då kan du be komvux att validerar dina kunskaper.

Det betyder att komvux omvandlar dina kunskaper till ett betyg som kan användas tillsammans med dina övriga betyg från gymnasieskolan eller komvux.

OBS! Detta sker oftast genom att du får göra en särskild prövning på gymnasieskolan eller på komvux. Vid en särskild prövning bedömer skolan hur du klarar att uppnå målen för en ämneskurs.

3. Ska du söka till högskolan med andra meriter, till exempel arbetslivserfarenhet?

Högskolor kan också bedöma reell kompetens. Med det menas kunskaper som du erhållit utanför skolsystemet. Då skickar du in intyg från arbete och andra studier som visar vad du kan. Vanligt är att högskolan anser dig grundläggande behörig om du har efter arbetat i tre år efter att du har fyllt 19 år och är godkänd i följande kurser: Svenska 1, 2 och 3 /A och B, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 / A och B, Matte 1 a, b eller c / A, Engelska 5 och 6 / A och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 / A. Du kan ha läst dessa kurser på gymnasieskolan, komvux eller folkhögskola.

Har du inte dessa kurser kan högskolan göra en individuell prövning utifrån de övriga meriter som du skickat in.

Söker du genom reell kompetens så bör du också göra högskoleprovet. Då kan du konkurrera om studieplatser i urvalsgruppen för högskoleprovet. Eftersom du inte har ett fullständigt folkhögskoleintyg eller en examen/ett slutbetyg från gymnasiet kan du inte jämföras med andra personer som söker genom urvalsgrupperna för studieomdöme eller betyg.

Här hittar du enstaka behörighetsgivande ämnen på distans »

Mer information:

  • När du uppfyller både omfattningskravet och innehållskravet är du grundläggande behörig till högskolan. Läs mer här »