Urval till yrkeshögskolan

För att komma in på en yrkeshögskola måste du först och främst uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Exempelvis kan du ha gått Allmän kurs på folkhögskola.

Varje yrkeshögskola avgör självständigt hur deras urval går till. Många använder sig av antagningstester eller intervjuer. En del vill ha arbetsprover inskickade och en del meritvärderar specifik yrkeserfarenhet. Andra ger poäng för olika betyg/studieomdömen och räknar om dessa till en gemensam skala. Vissa tittar bara på betygen i vissa ämnen. Många använder kombinationer av dessa olika former.

Yrkeshögskolan använder sig inte av olika urvalsgrupper vid antagningen, så det finns alltså ingen egen urvalsgrupp för de sökande från folkhögskolan.

Folkhögskolestuderande som tänker söka till yrkeshögskolan bör kontakta aktuell skola för att få mer information; dels om vilka förkunskaper de kräver utöver den grundläggande behörigheten, dels hur deras urval går till.

Mer information: