Vad gör jag om jag inte är nöjd med mitt omdöme?

Om du inte är nöjd med ditt studieomdöme, kan du argumentera för att få en omprövning av omdömessättningen. Börja med att prata med skolans rektor. Om du är missnöjd med rektorns svar, kan du vända dig till skolans styrelse. Du kan inte överklaga ditt studieomdöme till Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd eller till någon annan instans. Däremot kan Folkbildningsrådet svara på frågor om omdömessättning och dina rättigheter när du studerar på folkhögskola.

Mer om studeranderätt på folkhögskola