Jag studerar fortfarande på gymnasiet och har inte fått mitt examensbevis än. Kan jag söka till folkhögskola ändå?

Ja, du kan söka ändå. För vissa kurser behöver du ha en gymnasieexamen, men du brukar kunna söka innan du har fått ditt examensbevis och komplettera dina meriter i efterhand. Det gäller kurser på eftergymnasial nivå, till exempel yrkesutbildningar, men även ett fåtal av folkhögskolornas profilkurser som ges på gymnasienivå.

Orsaken till att det kan variera är att folkhögskolorna till stor del bestämmer själva över sina antagningskriterier, det vill säga vad som krävs för att du ska kunna gå deras kurser. Därför är det alltid bra att ta reda på vad som gäller för den specifika kursen som du vill läsa.