Varför står det "Eftergymnasial nivå (B1)" vid vissa kurser?

Dessa kurser är yrkesutbildningar på en eftergymnasial nivå. Det betyder att det studiemedel du använder för detta är från det antal högskoleterminer du har rätt till. Dessutom kräver dessa kurser att du redan har en utbildning på gymnasienivå.

De flesta andra kurser är på gymnasienivå. 

Här hittar du alla eftergymnasiala kurser på folkhögskola.