Jag har redan en högskoleutbildning, kan jag få studiemedel för att studera på folkhögskola ändå?

Det är en vanlig missuppfattning att folkhögskolan har en egen kvot för CSN, men det stämmer inte riktigt. Om du kan få studiemedel för den kurs som du vill gå beror på om kursen är på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå, och hur länge du har fått studiemedel för respektive nivå tidigare.

Om du vill läsa en kurs på gymnasienivå

Många av folkhögskolornas kurser är på gymnasienivå. Du som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande brukar kunna få studiemedel i som högst 80 veckor för ytterligare studier på gymnasienivå. Det motsvarar ungefär två års studier på heltid.

Om du kan få studiemedel för att gå en kurs på gymnasienivå på folkhögskola beror alltså på hur länge du har fått studiemedel för att studera på gymnasienivå tidigare, inte eftergymnasial nivå.

Hitta en kurs på gymnasienivå

Om du vill läsa en eftergymnasial kurs

Folkhögskolorna har också kurser på eftergymnasial nivå. För eftergymnasiala utbildningar kan du få studiemedel för upp till 240 veckor från CSN. Det motsvarar ungefär sex års studier på heltid.

Om du kan få studiemedel för att gå en eftergymnasial kurs på folkhögskola beror alltså på hur länge du har fått studiemedel för eftergymnasiala studier tidigare.

Hitta en kurs på eftergymnasial nivå

Läs mer: Ekonomi på folkhögskola – CSN och andra bidrag