Två personer vid ett bord tittar på ett papper.

Svenska för invandrare på folkhögskola

Svenska för invandrare (sfi) är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

Svenska för invandrare är inte en folkhögskolekurs utan är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det är därför kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet för att studera på sfi.

Den som har rätt till att gå kursen ska kunna välja att studera Svenska för invandrare på en folkhögskola. Folkhögskolan måste då ha betygsrätt. Bestämmelserna finns i Skollagen kap 24 (11-15 §§).

Betygsrätt ansöker folkhögskolan om hos Skolinspektionen.

Kontakta din hemkommun för mer information och ansökan till Svenska för invandrare, sfi, på folkhögskola.

OBS: Du kan inte söka dessa kurser på denna webbplats. Du söker till sfi genom din hemkommun. På folkhögskolornas egna informationssidor här på folkhögskola.nu kan du se om de erbjuder sfi.

Folkhögskolekurser för invandrare

Många folkhögskolor har folkhögskolekurser med innehåll som liknar sfi, bland annat Invandarkurser/Kurser för nya svenskar. De fungerar ofta som fortsättningskurser för den som har gått kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Mer information