Allmän kurs – ett alternativ till komvux

Vill du få behörighet till vidare studier? Folkhögskolans behörighetsgivande kurs, Allmän kurs, finns på landets alla folkhögskolor och riktar sig till dig som inte är klar med din grundskole- eller gymnasieutbildning. Genom att läsa Allmän kurs kan du bli behörig att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Varför ska jag läsa Allmän kurs?

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux och en parallell väg till vidare studier, för vuxnaPå Allmän kurs är studierna anpassade efter dig.

När du har slutfört folkhögskolans allmänna kurs utfärdas ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.  

Vem kan läsa Allmän kurs?

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Normalt får du förtur om du inte är helt klar med gymnasiet eller grundskolan. Folkhögskolan vänder sig till dig som är vuxen, du ska alltså ha fyllt 18 år eller göra det samma år för att kunna söka till Allmän kurs. Allmän kurs ges både på gymnasienivå och grundskolenivå, kolla med den skola dit du vill söka vad de erbjuder!

Hur länge ska jag läsa?

Kurserna har varierande längd, beroende på deltagarnas förkunskaper. Hur länge du behöver gå på Allmän kurs beror på vad du har med dig sedan tidigare, till exempel studier på gymnasiet eller komvux, samt vad du vill göra i framtiden. Du kan läsa 1-3 år på Allmän kurs på gymnasienivå och 1-2 år på Allmän kurs på grundskolenivå.

Här kan du läsa mer om hur du blir behörig till högre studier »

Vad innehåller Allmän kurs?

Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen, ofta kompletterade med någon specialinriktning, till exempel idrott, hälsa eller livsåskådning. För att få veta mer om vilka ämneskurser som ges på Allmän kurs och hur undervisningen är upplagd är det bäst att kontakta den enskilda folkhögskolan.

Hur söker jag till Allmän kurs?

Varje folkhögskola har egen antagning till Allmän kurs. Allmän kurs har normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer, beroende på förkunskaper och tidigare studier. Därför är det viktigt att du skickar in ditt senaste skolbetyg, eftersom folkhögskolan vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera för att uppnå dina studiemål.

Här hittar du alla Allmän kurs