En lärare visar upp två fingrar för två deltagare på folkhögskola.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Folkhögskolan är den form av vuxenutbildning som har flest deltagare med funktionsnedsättning. Många skolor har speciella kurser för personer med funktionsnedsättning.

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning. Det finns också speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Varje folkhögskola beskriver på sin egen sida hur väl skolan passar personer med funktionsnedsättning och hur tillgänglig skolan är. Där står till exempel om det finns hörselslinga, om skolan passar synskadade eller om skolan har särskilda hjälpmedel. Kontakta aktuell folkhögskola om du vill veta mer.

Kurser för dig med funktionsnedsättning

Du kan se alla kurser särskilt anpassade för dig med funktionsnedsättning på söksidan. Använd filtreringsmöjligheterna för att söka kurser utifrån dina behov.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är en statlig myndighet som bland annat arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Folkhögskolor kan få bidrag från SPSM och Folkbildningsrådet om de har merkostnader för pedagogiskt stöd i form av ökade lärarinsatser, ökade insatser för samordning, kurator, psykolog och/eller studie- och yrkesvägledning. De statsbidrag som SPSM fördelar till folkhögskolorna används främst till assistans, tolk och ökade pedagogiska insatser i form av till exempel anpassad teknik, läromedel, lektörshjälp och förstärkta lärarinsatser.

Information om tillgänglighet

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för studerande med funktionsnedsättning. Information om folkhögskolornas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning finns på respektive skolas presentation här på folkhögskola.nu.

Har du specifika behov av anpassningar eller stöd rekommenderas att du tar kontakt direkt med folkhögskolan.

Här hittar du kurser med stöd i boende på folkhögskola.

Mer information: