sommarkurs_lilafilter.jpg

Kataloger, broschyrer och annat tryckt material

Här hittar du faktamaterial om folkhögskolan för utskrift, nedladdning eller beställning. Kataloger, broschyrer och annat faktamaterial kan du ta del av helt utan kostnad.

Material för 2018 finns här under. Du kan även beställa årets Folkhögskolebroschyr och förbeställa Sommarkurskatalogen 2019

Folkhögskolebroschyren förklarar vad folkhögskola är, vilken typ av utbildningar som finns och hur det kan vara att gå på folkhögskola. Här och var finns hänvisningar till sidor på webben där du kan läsa mer.

Sommarkurskatalogen innehåller alla sommarkurser som ges på folkhögskola. Det är ett stort utbud av spännande korta kurser som ges från maj till augusti.

Faktabladen innehåller kortfattad information om till exempel ansökan, studiemedel och frågor och svar om folkhögskolan.

Beställ broschyr eller katalog

Beställ Folkhögskolebroschyren 2018 och förbeställ Sommarkurskatalogen 2019 (länk till formulär)

Ladda ner broschyr eller katalog

Folkhögskolebroschyren 2018 (pdf)
Sommarkurskatalogen 2018 (pdf)

Faktablad om folkhögskolan

10 snabba om folkhögskolan (pdf)
15 frågor och svar om folkhögskolan (pdf)
Hur söker jag till en folkhögskola? (pdf)
Studiestöd för folkhögskolestuderande 2018 (pdf)

Material om folkhögskolan

Folder: Allmän kurs på folkhögskola - en väg till högre studier (pdf)
Powerpointpresentation: Vad är folkhögskola? (Powerpoint)
Manus till Powerpoint: Vad är folkhögskola? (pdf)
Powerpointpresentation: Folkhögskolans behörighetsmodell (Powerpoint)
Lista med folkhögskolornas alla Eftergymnasiala kurser: B1-listan (pdf)

Fact sheets in English about the Swedish Folk High School

Folk High School - Eligibility Higher Education/Higher Vocational Education (pdf)
Folk High School - Eligibility Higher Education - previous certificate (pdf)

Faktablad om folkhögskolan på 18 olika språk

Faktablad om folkhögskolan (svensk orginaltext)
Faktablad om folkhögskolan (arabiska)
Faktablad om folkhögskolan (bosniska, kroatiska, serbiska)
Faktablad om folkhögskolan (dari)
Faktablad om folkhögskolan (engelska)
Faktablad om folkhögskolan (farsi)
Faktablad om folkhögskolan (finska)
Faktablad om folkhögskolan (franska)
Faktablad om folkhögskolan (pashto)
Faktablad om folkhögskolan (polska)
Faktablad om folkhögskolan (romani)
Faktablad om folkhögskolan (ryska)
Faktablad om folkhögskolan (somaliska)
Faktablad om folkhögskolan (sorani)
Faktablad om folkhögskolan (spanska)
Faktablad om folkhögskolan (tigrinja)
Faktablad om folkhögskolan (turkiska)
Faktablad om folkhögskolan (tyska)