Kille ligger i en soffa och läser en bok.

Kataloger, broschyrer och annat tryckt material

Här hittar du faktamaterial om folkhögskolan för utskrift, nedladdning eller beställning. Kataloger, broschyrer och annat faktamaterial kan du ta del av helt utan kostnad.

Beställ broschyrer och kataloger här.

Folkhögskolebroschyren förklarar vad folkhögskola är, vilken typ av utbildningar som finns och hur det kan vara att gå på folkhögskola. Här och var finns hänvisningar till sidor på webben där du kan läsa mer.

Allmän kurs på folkhögskola är broschyren som förklarar folkhögskolans behörighetsmodell till studier på eftergymnasial nivå.

Folkhögskolornas sommarkurser 2022 innehåller alla sommarkurser på folkhögskola. Den finns ej att beställa, men går att ladda ner här.  

Faktabladen innehåller kortfattad information om till exempel ansökan, studiemedel och frågor och svar om folkhögskolan.

Beställ broschyr eller katalog

Här kan du beställa broschyrerna Allt om folkhögskola och Allmän kurs på folkhögskola, samt affischer. 

Obs! Vid beställning av fler än 50 exemplar fungerar inte boxadresser. Ange då besöksadress istället.

Beställ broschyrer och kataloger här.

Ladda ner broschyr eller katalog

Allt om folkhögskola (pdf)

Sommarkurser på folkhögskola 2022 (pdf)

 

Faktablad om folkhögskolan

10 snabba om folkhögskolan (pdf)
15 frågor och svar om folkhögskolan (pdf)
Hur söker jag till en folkhögskola? (pdf)
Studiestöd för folkhögskolestuderande (pdf)

Material om folkhögskolan

Allmän kurs på folkhögskola - en väg till högre studier (pdf)
Powerpointpresentation: Vad är folkhögskola? (Powerpoint)
Manus till Powerpoint: Vad är folkhögskola? (Word)
Powerpointpresentation: Folkhögskolans behörighetsmodell (Powerpoint)
Lista med folkhögskolornas alla Eftergymnasiala kurser: B1-listan (pdf)

Fact sheets in English about the Swedish Folk High School

Folk High Schools in Sweden - Eligibility higher education and higher vocational education

Folk High Schools in Sweden - Eligibility higher education - previous certificate until 2015 

Faktablad om folkhögskolan på 18 olika språk

Faktablad om folkhögskolan (svensk orginaltext)
Faktablad om folkhögskolan (arabiska)
Faktablad om folkhögskolan (bosniska, kroatiska, serbiska)
Faktablad om folkhögskolan (dari)
Faktablad om folkhögskolan (engelska)
Faktablad om folkhögskolan (farsi)
Faktablad om folkhögskolan (finska)
Faktablad om folkhögskolan (franska)
Faktablad om folkhögskolan (pashto)
Faktablad om folkhögskolan (polska)
Faktablad om folkhögskolan (romani)
Faktablad om folkhögskolan (ryska)
Faktablad om folkhögskolan (somaliska)
Faktablad om folkhögskolan (sorani)
Faktablad om folkhögskolan (spanska)
Faktablad om folkhögskolan (tigrinja)
Faktablad om folkhögskolan (turkiska)
Faktablad om folkhögskolan (tyska)